PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ SIĘ NA BOISKACH! RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI!
07.06.2013

Akcja Społeczna Bezpieczna Bramka

Akcja Społeczna Bezpieczna Bramka

W ramach akcji Bezpieczna Bramka, pragniemy przede wszystkim zapobiegać "boiskowym" tragediom. Nasze działania będą zmierzały m.in. do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie istnienia realnych zagrożeń kalectwa i śmierci jakie niesie niestabilna, źle umocowana lub źle użytkowana bramka. Chcemy przy współpracy z bramkarzami w całej Polsce oraz odpowiedzialnymi instytucjami, organizacjami i firmami prowadzić akcje uświadamiające oraz kontrole bezpieczeństwa bramek piłkarskich zgodnie z wytycznymi Fundacji Piłka jest Piękna. Chcemy uświadomić nie tylko opiekunom i nadzorcom boisk, ale także dzieciom na nich grającym, jak przestrzegając zasad bezpieczeństwa można uniknąć kalectwa lub śmierci.

Akcja społeczna Bezpieczna Bramka zostanie zainaugurowana w Chełchach oraz w całej Polsce przed rozpoczęciem Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej przy wsparciu Partnerów i Patronów Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej i współpracy z organizatorami oraz bramkarzami grających drużyn chcemy promować zasady zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom bramek piłkarskich. Prowadząc profilaktyczną Akcje Społeczną Bezpieczna Bramka pragniemy wyeliminować poważne urazy i zgony wynikających z niestabilności, niewystarczającej wytrzymałości lub nieprawidłowego użytkowania bramek.

Inicjatorem i głównym organizatorem inauguracji jest Pan Wacław Hurko - Z-ca Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Tomasz Bartnik Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Ełku.