PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ SIĘ NA BOISKACH! RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI!
29.04.2013

Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej

Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej

Główne założenia wydarzenia: Wszyscy Przyjaciele Piłki Nożnej w sobotę 8 czerwca 2013 w pierwszą rocznicę rozpoczęcia UEFA EURO 2012 cały dzień świętują radość i poczucie wspólnoty, jaką niesie gra i kibicowanie piłce nożnej, a o godzinie 12:00 rozpoczynają jednocześnie na wszystkich boiskach i stadionach w Polsce wspólny mecz wszystkich piłkarzy i kibiców nazwany "Wielkim Meczem Przyjaciół Piłki Nożnej". Dodatkowe mecze, turnieje i imprezy towarzyszące mogą odbywać się podczas całego dnia wg indywidualnych planów i możliwości organizacyjno-finansowych poszczególnych organizatorów i uczestników Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej. Po pierwszym DPPN przeanalizujemy dalszą formułę jego obchodów.