PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ SIĘ NA BOISKACH! RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI!
29.04.2013

Piłka jest Piękna

Piłka jest Piękna

Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej to inicjatywa Fundacji Piłka jest Piękna, niezależnej pozarządowej organizacji non-profit. Jednoczy ona Przyjaciół Piłki Nożnej i transparentnie realizuje cele statutowe: wspieranie profesjonalizacji biznesowej i rozwoju piłki nożnej; propagowanie odpowiedzialności społecznej środowisk piłki i biznesu; promocja piękna, historii i tradycji piłki nożnej.

Fundacja w ramach realizacji celów statutowych będzie rozwijać i upowszechniać dobre idee i działania związane z piłką nożną wspólnie ze wszystkimi, dla których ta dyscyplina jest źródłem pozytywnych emocji. Pragniemy wspólnie krzewić i upowszechniać wiedzę o piłce nożnej, wspierając środowisko piłkarskie w dążeniu do nieustannego rozwoju.